У периоду од 03. до 26. децембра 2020. године одржани су избори за председника и чланове Управног и Надзорног одбора Планинарског друштва „Јеленак“, Панчево.

Избори су се одржали у просторијама Јеленка у оквиру Дома омладине Панчево, и то:
03. децембара – 19:00 – 20:30,
10. децембра – 15:30 – 17:00,
17. децембра – 15:30 – 17:00,
24. децембра – 19:00 – 20:30 и
26. децембра – 11:00 – 13:00.

Пре почетка избора, Изборна комисија у саставу Оливера Лоци, председник, Милица Гавриловић, члан и Дејан Митић, члан, констатовала је да је кутија празна и иста је запечаћена.
Гласање се одвијало без сметњи и проблема.
Након спроведеног гласања Изборна комисија је отворила кутију и пребројала гласове са гласачких листића.
Није било одступања између издатих гласачких листића и листића у кутији.

За председника и чланове Управног и Надзорног одбора Планинарског друштва „Јеленак“, Панчево са четворогодишњим мандатним периодом 2021. – 2024. година изабрани су следећи кандидати:

За председника:
1. др Младен Јанић, хирург.

За чланове Управног одбора:
1. Милан Глумац, дипломирани правник,
2. Милан Пиперски, хемијски техничар,
3. Драган Ђерић, техничар електротехнике,
4. Горан Шаренац, техничар одржавања и
5. Јонике Жерављев, приватни педузетник.

За чланове Надзорног одбора:
1. Милица Крстин, инжењер прехрамбене технологије,
2. Мирослав Милошев, апсолвент на саобраћајном факултету и
3. Тијана Милетић, дипл. инжењер агроекономије.

U BOJAMA RUJA, 7.OKTOBAR 2023.

PRIJATELJI PD "JELENAK" PANČEVO

.